Consumer connection system (CCS)

🔍

Patērētāja, komunikācijas, dzīvesstila un attieksmju pētījums

 • Dentsu Aegis Network un mūsu klientu unikālā priekšrocība
 • Vienots datu avots tirgus segmentācijai pēc dažādiem kritērijiem
 • Praktiski pielietojami secinājumi

Patērētājs ir lēmumu pieņemšanas centrā

120 attieksmju apgalvojumi
👍
12 lielie lēmumi
40 vaļasprieki
📦
10 kategorijas
60 komunikācijas saskares punkti
📰
Visi populārākie raidījumi un izdevumi
🌎
30 online aktivitātes

ccs metodoloģija

Izlase

3,000 respondentu nacionāli reprezentatīva izlase vecuma grupā 15-64. Daļu no aptaujātajiem iespējams uzrunāt vēlreiz, uzdodot klientu specifiskus jautājumus.

🔍

Metodoloģija

CCS pētījuma metodoloģija ir izstrādāta balstoties uz Dentsu Aegis Network globālajiem standartiem un pilnībā pielāgota lokālajām Latvijas vajadzībām un īpatnībām. 75% no pētījuma tiek veikts izmantojot Interneta paneli, 25% – ar interviju palīdzību respondentu dzīvesvietās.

CCS BĀZES PĒTĪJUMS – IEGUVUMS VISIEM MŪSU KLIENTIEM

🔦

Pirmais etaps ir Bāzes Pētījums (CCS Benchmark)

Bāzes Pētījums tiek veikts reizi divos gados un aptver ļoti plašu loku zīmola un patērētāja saskarsmes punktus. Šis pētījums ir vērsts uz patērētāja vērtību, ikdienas paradumu, iecienītāko zīmolu, produktu analīzi, izpratnei par reklāmas un mediju lomu patērētāju dzīvē.

Neviens cits tirgū esošs pētījums nesniedz tik plašas zināšanas par patērētāju. CCS Bāzes Pētījums ļauj Carat mediju speciālistiem ikdienas lēmumu pieņemšanā balstīties uz daudz padziļinātākiem un precīzākiem datiem, ieguvējs ir ikkatrs klients.

🔦

Otrs CCS etaps ir klienta vajadzībām pielāgots atkārtotais pētījums (Follow-Up)

Padziļinātais pētījums ļauj pārvērst zināšanas par zīmolu un patērētāju precīzā un efektīvā komunikāciju plānā.

Šādi padziļinātie pētījumi ļauj ne tikai izveidot precīzākus komunikācijas plānus, bet arī atklāt jaunus biznesa potenciālus un iepriekš neizmantotus patērētāju segmentus.

Padziļinātie pētījumi un to anketas tiek izstrādātas kopā ar klientu, tādējādi panākot maksimāli efektīvu un uz rezultātu orientētu datu un to analīzes kopumu.

👥

Patērētājs

 • Demogrāfija
 • Attieksme & dzīvesstils
 • Lēmumu pieņemšana
 • Ikdiena
📣

Komunikācija

 • Kanālu plānošana (Vairāk kā 50 kanāli)
 • Pamanāmība, ietekme & vēlme pirkt
 • Ad-itude grupas
📱

Mediji

 • Mediju patēriņš
 • Mediju Zīmolu karte
 • Mediju loma

Zīmols un kategorija

 • Klienta zīmola pozicionējums
 • Zīmola lojalitātes segmentācija
 • Kategorijas un zīmolu patēriņš

CCS IR GLOBĀLS

Ieskats 2012. gada Latvijas datos

Avots: CCS Latvija 2012

Interneta lietošanas intensitāte

Avots: CCS Latvija 2012

Virtuālā un reālā komunikācija

Avots: CCS Latvija 2012

Interneta un TV lietošanas atšķirības

📰

Galvenais ziņu avots

zinu_avots

📰

Galvenais ziņu avots

zinu_avots_2

Motivācija – Internets un TV

Avots: CCS Latvija 2012

Internets un TV

💻

Vai skatās video un TV pārraides internetā?

internets_tv

TV

Man ir tieksme ieslēgt televizoru fona skaņai

44%

Skatoties TV, reklāmas pauzes laikā es parasti pārslēdzu kanālus, izeju no istabas vai daru kaut ko citu

77%

Ar lielāku kanālu skaitu man ir vairāk iespēju skatīties tās programmas, ko vēlos

50%

Parasti, kad es redzu kaut ko interesantu pa TV, es, cik iespējams ātri, internetā par to meklēju papildus informāciju

23%

Ja nevaru noskatīties kaut ko, kas man patīk TV, es to skatos internetā

32%

PATĒRĒTĀJU VĒRTĪBAS, DZĪVESVEIDS, MEDIJU PATĒRIŅŠ ZĪMOLU KONTEKSTĀ

Zīmolu karte

zimolu_karte

CCS 2014

📊

CCS pieņem jaunus izaicinājumus

ccs_2014

Vai vēlies uzzināt vairāk?

© Copyright - Carat Latvia